Konwersja PDF do HTML

Potrzebujesz zmienić/edytować tekst w pliku PDF ?

Nie szukaj narzędzi do konwersji PDF na DOC/DOCX. Skonwertuj PDF do formatu HTML online. Dbaj o bezpieczeństwo – przejdź na stronę szyfrowaną https://www.konwerter.net/pl/dokumenty/

Jeśli konwersja Twojego dokumentu do postaci HTML przebiegła poprawnie, rezultatem będzie archiwum ZIP.
1. Rozpakuj archiwum i otwórz plik .html w przeglądarce internetowej.
2. Gdy uznasz efekt konwersji za zadowalający, otwórz plik .html w dowolnym edytorze.
3. Wprowadź poprawki i zapisz zmiany.
4. Ponownie otwórz plik .html w przeglądarce i wydrukuj do postaci PDF(odznacz drukowanie tytułów i dat w nagłówkach i stopkach).
Aby wydrukować dokument z przeglądarki do formatu PDF możesz potrzebować dodatkowego narzędzia określanego jako „drukarka PDF”.

Z reguły, edycja pliku PDF potrzebna jest w celu dokonania niewielkich zmian na jednej lub kilku stronach. Aby uzyskać jak najlepsze wyniki, zastosuj się do poniższej instrukcji.

1. Podziel dokument PDF na oddzielne strony: https://www.konwerter.net/pl/podzielpdf/
2. Skonwertuj wybrane strony do postaci HTML: https://www.konwerter.net/pl/dokumenty/
3. Wprowadź poprawki w plikach .html, zapisz zmiany i wydrukuj strony do formatu PDF.
4. Połącz strony PDF w jeden dokument: https://www.konwerter.net/pl/polaczpdf/

Powyższa procedura polega na modyfikacji wyłącznie tych stron, które wymagają edycji, dzięki czemu pozostałe zachowują swój pierwotny układ.

Pamiętaj, nie każdy dokument PDF można skonwertować do postaci HTML z zachowaniem 100% układu.JavaScript wyłączona – reklama nie zostanie wyświetlona :(
This page is available in English