Animacja gif

Animacja gif to często spotykana forma prezentacji danych na stronach www, wzbogacająca interfejs witryny czy służąca jako reklama.

Za pomocą konwertera możesz wygenerować animację gif online z dowolnej ilości obrazów, o dowolnych rozmiarach.

Kliknij w link aby wysłać wiadomość: stwórz animację GIF lub wykonaj poniższe czynności.

1. Utwórz nową wiadomość e-mail i zaadresuj do: konwerter@konwerter.net
2. Wpisz temat wiadomości: animacja gif odsŧęp_czasowy szerokośćxwysokość
3. Dodaj jeden  lub więcej  załączników w postaci obrazów/zdjęć o dowolnym rozszerzeniu i rozmiarze.
4. Wyślij e-mail.

Parametr odstęp_czasowy  to przerwa między wyświetlaniem obrazków w animacji. Podawany jest w sekundach * 100. Przykładowo 1s = 100, 2s = 200, 10s=1000 itd.  Jeśli parametr nie zostanie podany w temacie to przyjmie wartość domyślną –  200(2 sekundy)
Ostatni parametr to rozmiar animacji. Dołączone obrazy mogą mieć różne rozmiary – zostaną przeskalowane do podanego rozmiaru. Domyślnie jest to rozmiar 468×60.

Animacja zostanie wygenerowana z posortowanej listy załączników. Dlatego dołącz załączniki z odpowiednimi nazwami np.: a.bmp b.jpg c.png – w kolejności takiej jaka ma się pojawić w animacji.

Sprawdź też inne obsługiwane formaty http://www.konwerter.net/konwerter-formatow/

Jeśli masz wątpliwości czy wysłać e-mail przeczytaj FAQ