Dzielenie PDF na strony

Potrzebujesz podzielić plik PDF na oddzielne strony ?
Za pomocą konwertera możesz wykonać podział wielu plików PDF online. Dbaj o bezpieczeństwo – przejdź na stronę szyfrowaną https://www.konwerter.net/pl/podzielpdf/

Możesz również skorzystać z konwertera e-mail – wystarczy dodać załączniki PDF i wysłać wiadomość e-mail. Instrukcje znajdziesz poniżej.

W jednej wiadomości możesz przesłać kilka plików PDF. Każdy z nich zostanie przetworzony oddzielnie, a pliki wynikowe zostaną dodane do archiwum zip i przesłane jako odrębne wiadomości. Przykładowo, wysyłasz e-mail z trzema dokumentami PDF: doc.pdf, ebook.pdf, plik.pdf. Rezultatem będą trzy wiadomości e-mail a każda z nich będzie zawierać archiwum zip zawierające poszczególne strony danego dokumentu. Jeśli chcesz otrzymać jedną wiadomość ze wszystkimi plikami PDF w archiwum ZIP dodaj na końcu w temacie „zip”: pdf podziel zip

1. Kliknij w link aby wysłać wiadomość: dzielenie PDF na części
2. Załącz dokumenty PDF, które chcesz podzielić
3. Wyślij e-mail

Sprawdź też inne obsługiwane formaty dokumentów http://www.konwerter.net/konwerter-formatow/

Jeśli masz wątpliwości czy wysłać e-mail przeczytaj FAQ
JavaScript wyłączona – reklama nie zostanie wyświetlona :(

This page is available in English