Konwerter z szyfrowaniem PGP

Na tej stronie dostępny jest wideo-przewodnik przedstawiający konfigurację klienta pocztowego Mozilla Thunderbird do współpracy z oprogramowaniem szyfrującym Gpg4win. Po poprawnej instalacji demonstrowane jest przykładowe użycie konwertera z zastosowaniem szyfrowania PGP.
Niezbędne programy:

  • klient pocztowy Mozilla Thunderbird
  • oprogramowanie szyfrujące Gpg4win
  • Dodatek do programu pocztowego Enigmail