www.konwerter.net

Drukowanie wielu stron PDF na jednym arkuszu

Wybierz nowy rozmiar
Wiersze
Kolumny
Układ wydruku
Dodaj ramkę dla każdej strony

Dzięki tej funkcji rozmieścisz wiele stron PDF na jednym arkuszu. Możesz wybrać nowy rozmiar i orientację PDF'a oraz obramowanie dla każdej strony.