www.konwerter.net

Drukowanie wielu stron PDF na jednym arkuszu

Wybierz nowy rozmiar
Wiersze
Kolumny
Układ wydruku
Dodaj ramkę dla każdej strony
WPROWADŹ KOD Z OBRAZKA captcha

Dzięki tej funkcji rozmieścisz wiele stron PDF na jednym arkuszu. Możesz wybrać nowy rozmiar i orientację PDF'a oraz obramowanie dla każdej strony.