www.konwerter.net

Zabezpieczanie PDF hasłem i nadawanie uprawnień

Typ Szyfrowania
Hasło otwarcia PDF
Hasło właściciela
Dostępność dla niedowidzących
Zezwalaj na kopiowanie tekstu i grafiki
Drukowanie
Modyfikacja dokumentu

Dzięki tej funkcji zabezpieczysz dokument PDF hasłem i nadasz uprawnienia dostępu do drukowania lub modyfikacji.