www.konwerter.net

Porównywanie plików tekstowych online

Typ porównania
Nie rozróżniaj wielkości liter
Ignoruj spacje na początku i końcu linii

Na tej stronie porównasz dwa pliki tekstowe w celu uzyskania różnic, części wspólnych oraz wszystkich linii oprócz tych, które występują w obu plikach.